Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejné vyhlášky
Název Žádost o stanovení přechodného DZ-Hostěrádky-vodovodní přípojka
Číslo jednací SC/58532-21/
Zodpovídá Odbor správních činností a živnostenského úřadu
Původce Město Slavkov u Brna
Adresát MěÚ Slavkov u Brna podatelna
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 13.10.2021
Vyvěšeno do 29.10.2021
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 13.10.2021 17:15:17
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do