Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměr pronájmu a prodeje
Název zveřejnění záměru pronájmu uvolněného byti č. 1, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna
Číslo jednací BTH/57624-21/
Zodpovídá Odbor bytového a tepelného hospodářství
Původce Město Slavkov u Brna
Adresát Město Slavkov u Brna
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 06.10.2021
Vyvěšeno do 20.10.2021
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 06.10.2021 13:47:00
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do