Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejné vyhlášky
Název Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
Číslo jednací SC/56736-21/
Zodpovídá Odbor správních činností a živnostenského úřadu
Původce Město Slavkov u Brna
Adresát MěÚ Slavkov u Brna podatelna
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 04.10.2021
Vyvěšeno do 20.10.2021
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 04.10.2021 14:25:46
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do