Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název 137EX 13797/19-122 Usnesení o opravě usnesení
Číslo jednací 137EX 13797/19-122
Zodpovídá Odbor kancelář tajemníka
Původce Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor Kocián Petr, Veveří č. p. 2216/125, 61600 Brno 16
Adresát Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor Kocián Petr, Veveří č. p. 2216/125, 61600 Brno 16
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 23.09.2021
Vyvěšeno do 27.10.2021
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 23.09.2021 08:43:50
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do