Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název 117EX 963/19-34 DV
Číslo jednací 117EX 963/19-34
Zodpovídá Odbor kancelář tajemníka
Původce Pazderka Stanislav, JUDr. - soudní exekutor Pazderka Stanislav, V Portyči č. p. 472, 39701 Písek 1
Adresát Pazderka Stanislav, JUDr. - soudní exekutor Pazderka Stanislav, V Portyči č. p. 472, 39701 Písek 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 22.09.2021
Vyvěšeno do 27.10.2021
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 22.09.2021 09:15:35
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do