Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název 212EXD 17/21-4 Dražební vyhláška
Číslo jednací 212EXD 17/21-4
Zodpovídá Odbor kancelář tajemníka
Původce Smola Erik, JUDr. - soudní exekutor Smola Erik, Plánkova č. p. 600, 38601 Strakonice 1
Adresát Smola Erik, JUDr. - soudní exekutor Smola Erik, Plánkova č. p. 600, 38601 Strakonice 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 20.09.2021
Vyvěšeno do 20.10.2021
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 20.09.2021 09:09:58
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do