Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název 114EX 497/05-189 Dražeb. vyhl. prodej nemovitosti
Číslo jednací 114EX 497/05-189
Zodpovídá Odbor kancelář tajemníka
Původce Komínková Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka Komínková Zuzana, Nerudova č. p. 252/8, 68201 Vyškov 1
Adresát Komínková Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka Komínková Zuzana, Nerudova č. p. 252/8, 68201 Vyškov 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 20.09.2021
Vyvěšeno do 18.11.2021
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 20.09.2021 08:32:47
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do