Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejné vyhlášky
Název Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
Číslo jednací SC/51744-21/
Zodpovídá Odbor správních činností a živnostenského úřadu
Původce Město Slavkov u Brna
Adresát MěÚ Slavkov u Brna podatelna
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 09.09.2021
Vyvěšeno do 27.09.2021
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 09.09.2021 11:35:19
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do