Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka na úřední desce
Číslo jednací UZSVM/BVY/3876/2021-BVYM
Zodpovídá Odbor kancelář tajemníka
Původce Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Adresát Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 03.09.2021
Vyvěšeno do 01.01.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 03.09.2021 14:18:04
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do