Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo jednací KT/51108-21/
Zodpovídá Odbor kancelář tajemníka
Původce Město Slavkov u Brna
Adresát Město Slavkov u Brna Vážení občané
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 03.09.2021
Vyvěšeno do 03.09.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 03.09.2021 12:49:23
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do