Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název 120 EX 5711/12-14-EPN,177-Dražební vyhláška
Číslo jednací
Zodpovídá Odbor kancelář tajemníka
Původce Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor Mika Dalimil, Za Beránkem č. p. 836, 33901 Klatovy 1
Adresát Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor Mika Dalimil, Za Beránkem č. p. 836, 33901 Klatovy 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 19.03.2021
Vyvěšeno do 20.05.2021
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 19.03.2021 13:52:46
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do