Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Ostatní Rozpočtová opatření č. 62, 63 FO/61222-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 21.10.2021
Veřejné vyhlášky Územní řízení-oznámení o zahájení-bez jednání (+ veřejná vyhláška) SU/60364-21/ Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí Město Slavkov u Brna 21.10.2021
Ostatní Rozpočtová opatření č. 56 - 61 FO/61221-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 21.10.2021
Veřejné vyhlášky Veřejnoprávní smlouva-umístění, informace o podání návrhu SU/60720-21/ Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí Město Slavkov u Brna 21.10.2021
Veřejné vyhlášky Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+- rozeslání oznámení koncepce SEA JMK 149270/2021 Odbor kancelář tajemníka Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č. p. 449/3, 60200 Brno 2 20.10.2021
Veřejné vyhlášky Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství KT/60363-21/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 19.10.2021
Veřejné vyhlášky Územní řízení-rozhodnutí o umístění SU/34020-21/ Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí Město Slavkov u Brna 19.10.2021
Veřejné vyhlášky Oznámení o zahájení řízení, prodloužení kanalizace inv. InPark Alpha Holubice, k.ú. Holubice SU/58612-21/ Oddělení životního prostředí Město Slavkov u Brna 18.10.2021
Veřejné vyhlášky Závěr zjišťovacího řízení koncepce Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ JMK 147201/2021 Odbor kancelář tajemníka Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č. p. 449/3, 60200 Brno 2 18.10.2021
Dražby, exekuce 120 EX 6907/15-242-Usn. zrušení dražby,243-Usn. zrušení dražby,244-Usn. zrušení dražby Odbor kancelář tajemníka Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor Mika Dalimil, Za Beránkem č. p. 836, 33901 Klatovy 1 14.10.2021
Záměr pronájmu a prodeje Úřední deska 2021 IR/59462-21/ Odbor správy majetku, investic a rozvoje Město Slavkov u Brna 14.10.2021
Veřejné vyhlášky Žádost o stanovení přechodného DZ-Hostěrádky-vodovodní přípojka SC/58532-21/ Odbor správních činností a živnostenského úřadu Město Slavkov u Brna 13.10.2021
Veřejné vyhlášky oznámení o možnosti převzít písemnost - Konečný Petr,veř. vyhláška SU/58158-21/ Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí Město Slavkov u Brna 12.10.2021
Plánované odstávky Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Odbor kancelář tajemníka EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2 08.10.2021
Záměr pronájmu a prodeje zveřejnění záměru pronájmu uvolněného byti č. 1, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna BTH/57624-21/ Odbor bytového a tepelného hospodářství Město Slavkov u Brna 06.10.2021
Ostatní Společné územní a stavební řízení-rozhodnutí (+veřejná vyhláška) SU/54850-21/ Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí Město Slavkov u Brna 06.10.2021
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu SC/57004-21/ Odbor správních činností a živnostenského úřadu Město Slavkov u Brna 04.10.2021
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu SC/56736-21/ Odbor správních činností a živnostenského úřadu Město Slavkov u Brna 04.10.2021
Ostatní Rozpočtová opatření č. 53 - 55 FO/56664-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 01.10.2021
Dražby, exekuce 137EX 13797/19-122 Usnesení o opravě usnesení 137EX 13797/19-122 Odbor kancelář tajemníka Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor Kocián Petr, Veveří č. p. 2216/125, 61600 Brno 16 23.09.2021
Dražby, exekuce 117EX 963/19-34 DV 117EX 963/19-34 Odbor kancelář tajemníka Pazderka Stanislav, JUDr. - soudní exekutor Pazderka Stanislav, V Portyči č. p. 472, 39701 Písek 1 22.09.2021
Dražby, exekuce 114EX 497/05-189 Dražeb. vyhl. prodej nemovitosti 114EX 497/05-189 Odbor kancelář tajemníka Komínková Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka Komínková Zuzana, Nerudova č. p. 252/8, 68201 Vyškov 1 20.09.2021
Veřejnoprávní smlouvy Program pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti sociálních služeb pro rok 2022 SV/54456-21/ Odbor sociálních věcí Město Slavkov u Brna 20.09.2021
Dražby, exekuce 212EXD 17/21-4 Dražební vyhláška 212EXD 17/21-4 Odbor kancelář tajemníka Smola Erik, JUDr. - soudní exekutor Smola Erik, Plánkova č. p. 600, 38601 Strakonice 1 20.09.2021
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy 1/2021 MZE-49892/2021-16212 Odbor kancelář tajemníka Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 15.09.2021
Ostatní Rozpočtová opatření č. 50 - 52 FO/52129-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 08.09.2021
Ostatní Rozpočtová opatření č. 38, 43 - 49 FO/52127-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 08.09.2021
Ostatní Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka na úřední desce UZSVM/BVY/3876/2021-BVYM Odbor kancelář tajemníka Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2 03.09.2021
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KT/51108-21/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 03.09.2021
Ostatní Rozpočet DSO Dr. Václava Kounice na rok 2021 FO/48740-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 25.08.2021
Ostatní Oznámení o zveřejnění rozpočtu DSO Dr. Václava Kounice na rok 2021 FO/48739-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 25.08.2021
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KT/46625-21/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 17.08.2021
Ostatní Rozpočtová opatření č. 39 - 42 FO/45800-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 13.08.2021
Veřejné vyhlášky Rozpočtová opatření č. 36 - 38 FO/42373-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 28.07.2021
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprárvní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/35590-21/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 25.06.2021
Ostatní Rozpočtová opatření č. 33 - 35 FO/34711-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 23.06.2021
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KT/34503-21/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 22.06.2021
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KT/34505-21/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 22.06.2021
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KT/34265-21/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 21.06.2021
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KT/34262-21/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 21.06.2021
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KT/34247-21/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 21.06.2021
Ostatní Závěrečný účet města Slavkov u Brna za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření FO/30873-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 09.06.2021
Ostatní Soubor rozpočtových opatření č. 20 - 32 FO/30825-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 09.06.2021
Ostatní Rozpočtová opatření č. 16 - 19 FO/23162-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 12.05.2021
Ostatní Rozpočtová opatření č. 12 - 15 FO/20170-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 28.04.2021
Veřejnoprávní smlouvy Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na sociální služby- PIAFA Vyškov SV/19299-21/ Odbor sociálních věcí Město Slavkov u Brna 26.04.2021
Veřejnoprávní smlouvy Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na sociální služby- Diecézní charita SV/19238-21/ Odbor sociálních věcí Město Slavkov u Brna 26.04.2021
Ostatní Rozpočtová opatření č. 10 - 11 FO/16397-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 31.03.2021
Ostatní Rozpočtové opatření č. 9 FO/16395-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 31.03.2021
Ostatní Výroční zpráva 106 za rok 2020 KT/10438-21/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 24.02.2021
Ostatní Rozpočtová opatření č. 3 - 7 FO/9669-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 17.02.2021
Ostatní Rozpočtové opatření č. 8 FO/9676-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 17.02.2021
Ostatní Rozpočtová opatření č. 1 - 2 FO/7441-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 03.02.2021
Ostatní Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření města Slavkov u Brna na rok 2021 FO/7436-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 03.02.2021
Ostatní 8-115 Oznámení obci o revizi (Obeslání) RO-2/2021-712 Odbor kancelář tajemníka Katastrální pracoviště Vyškov (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj), II. odboje č. p. 1/401, 68201 Vyškov 1 05.01.2021
Ostatní SVR města Slavkov u Brna 2022 - 2025 FO/82586-20/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 16.12.2020
Ostatní Rozpočet města Slavkov u Brna 2021 v podrobnosti závazných ukazatelů FO/82584-20/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 16.12.2020
Ostatní Oznámení o zveřejnění SVR města Slavkov u Brna FO/82576-20/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 16.12.2020
Ostatní Oznámení o zveřejnění rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2021 FO/82575-20/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 16.12.2020
Ostatní Střednědobé výhledy zřízených PO 2022-2023 FO/82567-20/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 16.12.2020
Ostatní Rozpočty zřízených PO 2021 FO/82566-20/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 16.12.2020
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KT/52222-20/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 10.08.2020
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 Odbor kancelář tajemníka Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 28.07.2020
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/45484-20/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 01.07.2020
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/43974-20/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 25.06.2020
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/42887-20/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 22.06.2020
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/42886-20/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 22.06.2020
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/42885-20/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 22.06.2020
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/42882-20/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 22.06.2020
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - Karolínka Odbor kancelář tajemníka Městský úřad Slavkov u Brna, Slavkov u Brna 65, 68401 Slavkov u Brna 23.04.2020
Ostatní Opatření obecné povahy 17110/2020-MZE-16212 Odbor kancelář tajemníka Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 07.04.2020
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - Oblastní charita Hodonín 2020 KT/24148-20/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 03.04.2020
Ostatní Veřejnoprávní smlouva KT/18260-20/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 06.03.2020
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 Odbor kancelář tajemníka Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 09.12.2019
Ostatní Na el. úřední desku KT/75704-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 23.09.2019
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 Odbor kancelář tajemníka Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 02.09.2019
Ostatní Na el. úřední desku KT/66139-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 23.08.2019
Ostatní Na el. úřední desku KT/66141-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 23.08.2019
Ostatní Na el. úřední desku KT/56366-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 18.07.2019
Ostatní Na el. úd KT/53211-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 04.07.2019
Úřední deska jiných původců Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví KT/52226-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 01.07.2019
Ostatní Na el. úřední desku KT/50286-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 20.06.2019
Ostatní Na el. úřední desku KT/50282-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 20.06.2019
Ostatní Na el. úřední desku KT/50278-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 20.06.2019
Ostatní Na el. úřední desku KT/50273-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 20.06.2019
Ostatní Na el. úřední desku KT/50267-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 20.06.2019
Ostatní Na el. úřední desku KT/50261-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 20.06.2019
Ostatní Na el. úřední desku KT/50237-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 20.06.2019