Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu SC/17721-21/ Odbor správních činností a živnostenského úřadu Město Slavkov u Brna 13.04.2021
Veřejné vyhlášky Společné územní a stavební řízení-rozhodnutí (+veřejná vyhláška) SU/2647-21/ Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí Město Slavkov u Brna 13.04.2021
Veřejné vyhlášky Oznámení o možnosti převzít písemnost - neznámí dědicové SU/17271-21/ Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí Město Slavkov u Brna 13.04.2021
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva SC/17209-21/ Odbor správních činností a živnostenského úřadu Město Slavkov u Brna 12.04.2021
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva SC/17207-21/ Odbor správních činností a živnostenského úřadu Město Slavkov u Brna 12.04.2021
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy SC/17147-21/ Odbor správních činností a živnostenského úřadu Město Slavkov u Brna 12.04.2021
Ostatní Sčítání lidu, domů a bytů Odbor kancelář tajemníka Český statistický úřad, Na padesátém č. p. 3268/81, 10000 Praha 10 09.04.2021
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu SC/17208-21/ Odbor správních činností a živnostenského úřadu Město Slavkov u Brna 09.04.2021
Dražby, exekuce 15E3/2020, usnesení - 117 Dr. 11/5 15E3/2020 - 116 Odbor kancelář tajemníka Okresní soud v Břeclavi, Národních hrdinů č. p. 17/11, 69002 Břeclav 2 09.04.2021
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva SC/14662-21/ Odbor správních činností a živnostenského úřadu Město Slavkov u Brna 09.04.2021
Záměr pronájmu a prodeje Žádost o vyvěšení dokumentů na úřední desce UZSVM/BVY/1750/2021-BVYM Odbor kancelář tajemníka Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2 06.04.2021
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu SC/13929-21/ Odbor správních činností a živnostenského úřadu Město Slavkov u Brna 06.04.2021
Plánované odstávky Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Odbor kancelář tajemníka EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2 06.04.2021
Ostatní Rozpočtové opatření č. 9 FO/16395-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 31.03.2021
Ostatní Rozpočtová opatření č. 10 - 11 FO/16397-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 31.03.2021
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy SC/15793-21/ Odbor správních činností a živnostenského úřadu Město Slavkov u Brna 31.03.2021
Veřejné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o nočním klidu KT/16413-21/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 31.03.2021
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru nájmu IR/16582-21/ Odbor správy majetku, investic a rozvoje Město Slavkov u Brna 31.03.2021
Dražby, exekuce 120 EX 5711/12-14-EPN,177-Dražební vyhláška Odbor kancelář tajemníka Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor Mika Dalimil, Za Beránkem č. p. 836, 33901 Klatovy 1 19.03.2021
Nabídka k odkupu automobilu Nabídka k odkoupení osobního automobilu KT/14488-21/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 19.03.2021
Plánované odstávky Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Odbor kancelář tajemníka EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2 19.03.2021
Ostatní Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva SC/14164-21/ Odbor správních činností a živnostenského úřadu Město Slavkov u Brna 18.03.2021
Dražby, exekuce 220 EX 8170/13-298-Žádost,295-Usn.nař.dražby nem. Odbor kancelář tajemníka Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor Suchánek Michal, Pod pekárnami č. p. 245/10, 19000 Praha 9 10.03.2021
Pracovní příležitosti Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Holubice Odbor kancelář tajemníka Obec Holubice, Holubice 61, 68351 Holubice 10.03.2021
Ostatní Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka na úřední desce UZSVM/BVY/1340/2021-BVYM Odbor kancelář tajemníka Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2 03.03.2021
Dražby, exekuce 006 EX 2268/19-113-Dražební vyhláška Odbor kancelář tajemníka Blažková Alena, JUDr., Ph. D. - soudní exekutorka Blažková Alena, Konečného náměstí č. p. 541/2, 60200 Brno 2 24.02.2021
Ostatní Výroční zpráva 106 za rok 2020 KT/10438-21/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 24.02.2021
Ostatní Mimořádné opatření MZČR o nařízení nošení ochranných prostředků dýchacích cest KT/10362-21/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 23.02.2021
Ostatní Rozpočtové opatření č. 8 FO/9676-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 17.02.2021
Ostatní Rozpočtová opatření č. 3 - 7 FO/9669-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 17.02.2021
Ostatní Rozpočtová opatření č. 1 - 2 FO/7441-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 03.02.2021
Ostatní Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření města Slavkov u Brna na rok 2021 FO/7436-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 03.02.2021
Ostatní Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje JMK 128/2021 Odbor kancelář tajemníka Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č. p. 449/3, 60200 Brno 2 06.01.2021
Ostatní 8-115 Oznámení obci o revizi (Obeslání) RO-2/2021-712 Odbor kancelář tajemníka Katastrální pracoviště Vyškov (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj), II. odboje č. p. 1/401, 68201 Vyškov 1 05.01.2021
Ostatní SVR města Slavkov u Brna 2022 - 2025 FO/82586-20/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 16.12.2020
Ostatní Rozpočet města Slavkov u Brna 2021 v podrobnosti závazných ukazatelů FO/82584-20/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 16.12.2020
Ostatní Oznámení o zveřejnění SVR města Slavkov u Brna FO/82576-20/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 16.12.2020
Ostatní Oznámení o zveřejnění rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2021 FO/82575-20/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 16.12.2020
Ostatní Střednědobé výhledy zřízených PO 2022-2023 FO/82567-20/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 16.12.2020
Ostatní Rozpočty zřízených PO 2021 FO/82566-20/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 16.12.2020
Ostatní Dotační program - Podpora činností organizací pracujících s mládeží pro rok 2021 VV/80553-20/ Odbor vnějších vztahů Město Slavkov u Brna 09.12.2020
Ostatní Dotační program - Podpora veřejně prospěšných činností na rok 2021 VV/80536-20/ Odbor vnějších vztahů Město Slavkov u Brna 09.12.2020
Ostatní Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let KT/69498-20/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 14.10.2020
Ostatní Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje č. 3/2020 KT/66350-20/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 01.10.2020
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KT/52222-20/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 10.08.2020
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 Odbor kancelář tajemníka Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 28.07.2020
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/45484-20/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 01.07.2020
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/43974-20/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 25.06.2020
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/42887-20/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 22.06.2020
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/42886-20/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 22.06.2020
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/42885-20/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 22.06.2020
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/42882-20/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 22.06.2020
Ostatní Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Slavkov u Brna za rok 2019 FO/39779-20/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 10.06.2020
Ostatní Závěrečný účet města Slavkov u Brna za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření FO/39815-20/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 10.06.2020
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - Karolínka Odbor kancelář tajemníka Městský úřad Slavkov u Brna, Slavkov u Brna 65, 68401 Slavkov u Brna 23.04.2020
Ostatní Opatření obecné povahy 17110/2020-MZE-16212 Odbor kancelář tajemníka Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 07.04.2020
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - Oblastní charita Hodonín 2020 KT/24148-20/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 03.04.2020
Ostatní Veřejnoprávní smlouva KT/18260-20/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 06.03.2020
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 Odbor kancelář tajemníka Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 09.12.2019
Ostatní Na el. úřední desku KT/75704-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 23.09.2019
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 Odbor kancelář tajemníka Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 02.09.2019
Ostatní Na el. úřední desku KT/66139-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 23.08.2019
Ostatní Na el. úřední desku KT/66141-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 23.08.2019
Ostatní Na el. úřední desku KT/56366-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 18.07.2019
Ostatní Na el. úd KT/53211-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 04.07.2019
Úřední deska jiných původců Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví KT/52226-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 01.07.2019
Ostatní Na el. úřední desku KT/50286-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 20.06.2019
Ostatní Na el. úřední desku KT/50282-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 20.06.2019
Ostatní Na el. úřední desku KT/50278-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 20.06.2019
Ostatní Na el. úřední desku KT/50273-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 20.06.2019
Ostatní Na el. úřední desku KT/50267-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 20.06.2019
Ostatní Na el. úřední desku KT/50261-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 20.06.2019
Ostatní Na el. úřední desku KT/50237-19/ Odbor kancelář tajemníka Město Slavkov u Brna 20.06.2019